An unconventional News Portal.

  ...
  indian-presidential-election-final
  ದೇಶ

  ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ?

  ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು (ಪ್ರಜೆಗಳು) ಯಾಕೆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಮೂಡಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ‘ಸಮಾಚಾರ’ದ ಈ ವರದಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ;..

  June 21, 2017

Top