An unconventional News Portal.

    ...

    ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಕಹಿ ಕತೆಗಳು: ವಿಷದ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನು ‘ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ’ ಇರುವವರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು

    ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ‘ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ 1960ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ‘ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ’ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ […]

    April 5, 2017

Top