An unconventional News Portal.

    ...

    ಗುರುವಿಗೇ ತಿರುಮಂತ್ರ: ರಷ್ಯಾದ ಲ್ಯಾಬೊಂದರಿಂದ ರೋಬೊಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್!

    ನೀವು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ ರೋಬೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರಬಹುದು. ರೋಬೋಟ್ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಳಿಕ ಆ ರೋಬೋಟ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವದು. ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಲ್ಯಾಬೊಂದರಿಂದ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರೊಮೊ ಬೋಟ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಅತೀ ಬುದ್ಧವಂತ ರೋಬೊಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾಪಿಂಗ್ […]

    July 2, 2016

Top